ОШ "ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ"

Чачак

Библиoтeкa шкoлe, прeмa пoслeдњoj eвидeнциjи имa oкo 10.000 књигa.

У школској 2011/2012. години у бибилиотеци ради се на:

- издавању књига ученицима и наставном особљу свакодневно;

- набавци часописа и књига за попуњавање књижевног фонда;

- организовању сусрета са песницима;

- организовању предавања за ученике о здравим стиловима живота;

- организацији акције "Поклањам књигу библиотеци" коју су организовали ученици школе;

 

Слике можете видети овде.

new banner

Copyright © 2024 OŠ "Filip Filipović" Čačak Rights Reserved.