Бора Радишић педагог
Ниџовић Лидија психолог
   
 Светлана Ђоковић библиотекар
Ранитовић Ивана дефектолог